Sample Notices to Explain for Falsification of Attendance Record (in Filipino/Tagalog) with and without Preventive Suspension

Sample Notices to Explain for Falsification of Attendance Record (in Filipino/Tagalog) with and without Preventive Suspension

Falsification of time cards constitutes serious misconduct and dishonesty or fraud, which are just causes for the termination of employment under Art. 282(a) and (c) of the Labor Code (now Art. 297 in a re-numbered Labor Code; Get a re-numbered copy of Labor Code 2018 here). [Felix vs. Enertech Systems Industries, Inc., G.R. No. 142007, March 28, 2001]

In one case, the Supreme Court (SC) held that falsifications are crimes punished by the Revised Penal Code itself. Their commission constitutes serious misconduct. (Mirano vs. NLRC, G.R. No. 121112, March 19, 1997)

In another case, the SC held that the falsification and fraud which the employees committed against their employer were inexcusable. The acts constituted dishonesty and serious misconduct, lawful grounds for their dismissal under Art. 282, sub-pars. (a) and (c), of the Labor Code ((now Art. 297 in a re-numbered Labor Code). [San Miguel Corporation vs. NLRC, G.R. No. 82467, June 29, 1989]

See more Sample NTE and Notices of Dismissal from HR Forms, Notices and Contracts Volume 2 by Atty. Villanueva

Here is a sample NTE for Falsification of Timecard (in Filipino/Tagalog) without preventive suspension [see draft with preventive suspension further below]:

To:                  Cador P. Alsipica

From:             HR

Date:              ___________________________

Subject:         Notice to Explain (Abiso Upang Magpaliwanag)

Ito ay may kinalaman sa insidenteng nakarating sa pamunuan ng kompanya tungkol sa diumano’y pagsumite mo ng Timecard na may hindi tamang mga impormasyon.

Ayon sa ulat, ikaw ay nagsumite ng Timecard para sa panahong _____________ hanggang ___________________ na sakop ng payroll period _________________ o para Katapusang sahod. Napansin na ang mga oras na nakalagay ay may mga sulat-kamay at tila may mga pirma (initials) sa tabi ng mga ito.

Nung una, sinabi mo raw sa HR staff na ang mga binagong oras ay aprubado ng pamunuan ng kompanya na pinatutunayan ng mga pirma (initials). Subalit nung siniyasat sa pamunuan hindi naman daw ito pirmado ng iyong supervisor o kaya department head.

Dahil dito, ikaw ay hinihingan ng nakasulat na paliwanag sa loob ng limang araw (5 calendar days) kung bakit hindi dapat disiplinahin na maaring mag-resulta sa pagka-tanggal sa trabaho dahil sa nangyari.

Para sa iyong mahigpit na pagsunod.

Ines S. Amadaya
HR Manager

Below is a sample NTE for Falsification of Timecard (in Filipino/Tagalog) with preventive suspension:

To:                  Cador P. Alsipica

From:             HR

Date:              ___________________________

Subject:         Notice to Explain (Abiso Upang Magpaliwanag) with Preventive Suspension

Ito ay may kinalaman sa insidenteng nakarating sa pamunuan ng kompanya tungkol sa diumano’y pagsumite mo ng Timecard na may hindi tamang mga impormasyon.

Ayon sa ulat, ikaw ay nagsumite ng Timecard para sa panahong _____________ hanggang ___________________ na sakop ng payroll period _________________ o para Katapusang sahod. Napansin na ang mga oras na nakalagay ay may mga sulat-kamay at tila may mga pirma (initials) sa tabi ng mga ito.

Nung una, sinabi mo raw sa HR staff na ang mga binagong oras ay aprubado ng pamunuan ng kompanya na pinatutunayan ng mga pirma (initials). Subalit nung siniyasat sa pamunuan hindi naman daw ito pirmado ng iyong supervisor o kaya department head.

Dahil dito, ikaw ay hinihingan ng nakasulat na paliwanag sa loob ng limang araw (5 calendar days) kung bakit hindi dapat disiplinahin na maaring mag-resulta sa pagka-tanggal sa trabaho dahil sa nangyari.

Sa dahilang ang nangyari ay nagdudulot ng matindi, seryoso, at agarang banta sa interes at pag-aari ng kompanya, ikaw ay inilalagay sa preventive suspension na hindi hihigit sa tatlumpong araw (30 days) simula ngayon. Ito ay maaring palawigin kung hindi pa tapos ang imbestigasyon. 

Para sa iyong mahigpit na pagsunod.

Ines S. Amadaya
HR Manager

Draft and Formulate Your HR Disciplinary Notices and Policies with Ease Using 170+ Editable Templates from HR Forms 2 Soft Copy (Word File)

Share this post

Comments (14)

 • Devops as a Service

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  May 26, 2022 at 1:47 pm
 • milf cam

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  June 29, 2022 at 10:09 pm
 • Price Of P320-m18

  … [Trackback]

  […] Here you can find 47290 additional Info on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  July 4, 2022 at 12:42 am
 • köp gnrh triptorelin

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  July 24, 2022 at 8:20 pm
 • visit website

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  October 30, 2022 at 9:21 am
 • order fresh morel mushrooms online

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  November 12, 2022 at 5:59 am
 • passive income

  … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  November 30, 2022 at 6:28 am
 • magic mushroom identification guide florida

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  December 3, 2022 at 9:07 am
 • 안전놀이터

  … [Trackback]

  […] There you can find 38495 more Info on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  December 3, 2022 at 9:40 pm
 • 토토벳스핀

  … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  December 23, 2022 at 2:09 pm
 • Aller voir

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  January 11, 2023 at 3:51 pm
 • sustanon swiss

  … [Trackback]

  […] There you will find 71464 additional Information to that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  April 9, 2023 at 11:13 pm
 • bbw cheating wife

  … [Trackback]

  […] There you will find 98877 more Information on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  April 24, 2023 at 7:34 am
 • click the following page

  … [Trackback]

  […] Here you can find 98889 more Info on that Topic: lvsbooks.com/sample-notices-to-explain-for-falsification-of-attendance-record-in-filipino-tagalog-with-and-without-preventive-suspension/ […]

  June 13, 2023 at 3:08 pm

Comments are closed.


error: Content is protected !!