Release, Waiver and Quitclaim Sample Template in Filipino

Release, Waiver and Quitclaim Sample Template in Filipino

 

 

Release, Waiver and Quitclaim, as a general rule is frowned upon by the court. But it does not mean that it cannot be valid.

The post below is based on the book Guide to Valid Dismissal of Employees (pp. 369-370)

After the employee has separated from work, he may be required, as a matter of policy, to execute release, waiver and quitclaim.

As a general rule, quitclaims executed by employees are often frowned upon as contrary to public policy. But that is not to say that all waivers and quitclaims are invalid as against public policy. (See Suarez vs. National Steel Corporation, G.R. No. 150180, October 17, 2008, 569 SCRA 331.)

It is only where there is clear proof that the waiver was wangled from an unsuspecting or gullible person, or the terms of settlement are unconscionable on its face, that the law will step in to annul the questionable transaction. But where it is shown that the person making the waiver did so voluntarily, with full understanding of what he was doing, and the consideration for the quitclaim is credible and reasonable, the transaction must be recognized as a valid and binding undertaking. (Zuellig Pharma Corporation vs. Sibal, G.R. No. 173587, July 15, 2013.)

Quitclaims will be upheld as valid if the following requisites are present:

 1. the employee executes a deed of quitclaim voluntarily;
 2. there is no fraud or deceit on the part of any of the parties;
 3. the consideration of the quitclaim is credible and reasonable; and,
 4. the contract is not contrary to law, public order, public policy, morals or good customs or prejudicial to a third person with a right recognized by law.

Sample Release, Waiver, and Quitclaim in Filipino

Republic of the Philippines           )

City of _______________ ) S.S.

RELEASE, WAIVER AND QUITCLAIM

(PAGPAPA-WALANG SALA, PAGTALIKOD AT PAGPAPAWALANG-BISA SA MGA KARAPATAN NA NAKAPALOOB SA KONTRATA NG TRABAHO)

            Ako, si JUAN TU, nasa hustong gulang, Filipino, at nakatira sa _____________________________, pagkatapos manumpa sa ilalim ng batas, ay kusang-loob na naglalahad na):

 1. Na ako ay naging empleyado ng kompanyag XYZ Corporation bilang isang Mason;
 2. Noong ________, 20____, ako ay bumitiw (resign) sa aking trabaho ng kusang-loob na walang pananakot, pananakit, panlilinlang o pamimilit.
 3. Sa panahon ng aking pamamasukan, nakuha at natanggap ko ang lahat ng aking sahod at benepisyo mula sa kompanya. Dahil dito, pinawawalang-sala ko ang kompanya, mga empleyado nito, may-ari, opisyal, Board of Directors, ahente, at mga tagapagmana sa anumang mga kahilingan, reklamo, na may kinalaman sa pera, danyos, pagkukulang na nag-ugat o nagresulta sa aking pagiging empleyado; 
 1. Aking pinatutunayan na sa halagang _______________________________ PESOS (PhP____.00) na aking natanggap, bilang buong kabayaran at settlement sa lahat ng aking sahod at benepisyo na nakapaloob ang natitirang service incentive leave, bahagi ng 13th month pay, sahod, at iba pa, ang kompanya ay wala nang pananagutan sa akin;
 1. Na aking pinatutunayan at pinaninidigan na ang Release, Waiver and Quitclaim na ito ay maaring gamitin laban sa akin at sa aking mga kamag-anak sa anumang asunto, upang ipawalang-bisa ang kaso maging ito man ay isinampa na o isasampa pa lang sa hinaharap. Ang mga nilalaman nito ay sumasakop din sa aking mga kamag-anak at tagapagmana. Kung sakaling ang kompanya ay ihabla na may kinalaman sa Release, Waiver and Quitclaim  na ito, ako ay nangangako na depensahan ang kompanya at sasagutin ang anumang gastusin sa demandang nabanggit;
 1. Sinisigurado ko at ginagarantiya na naiintindihan ko nang lubos ang mga terminolohiya, nilalaman at kondisyon sa dokumentong ito. Ang mga ibig sabihin at epekto ng dokumentong ito ay ipinaliwanag sa akin sa salitang o wikang aking naiintindihan at ito ay aking naiintindihan nilagdaan nang kusang-loob, na walang pananakot, pananakit, panloloko, panlilinlang o panghihikayat mula sa o anumang paraan na makakaapekto sa aking boluntaryo na pagpirma nito.

Bilang patunay, nilagdaan ko ang kasulatang ito ngayong ika ______ ng __________ 20___ sa Lungsod ng ____________.

                                                                                                                                                                                                                                                          ____________________________

                                                            Affiant
                                                            ID: _________________________

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this ____ day of _________, in the City of _______, the affiant exhibited to me the competent evidence of identity shown above.

Doc. No.: ________;
Page No.: ________;
Book No.: ________;
Series of 20____

Share this post

Comments (11)

 • magic mushroom qld

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  June 7, 2022 at 9:33 pm
 • hydrogen generator kit/47% Fuel-Saving Plug-N-Play HHO Kit HHO generator Hydrogen kits for cars trucks

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  June 12, 2022 at 9:29 am
 • Digital transformation consulting firm

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  July 2, 2022 at 6:24 am
 • apk grátis

  … [Trackback]

  […] Here you can find 60815 more Info to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  July 15, 2022 at 9:39 pm
 • havanese puppies

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  August 2, 2022 at 11:05 am
 • sbo

  … [Trackback]

  […] There you can find 50927 more Information on that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  August 30, 2022 at 11:35 pm
 • psilocybe mushroom growing kits usa​

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  September 6, 2022 at 11:27 pm
 • read more

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  October 27, 2022 at 8:19 am
 • สร้างเพจ Facebook

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  March 2, 2023 at 12:20 am
 • go to my site

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  May 5, 2023 at 5:08 am
 • buying psilocybin mushrooms in oregon​

  … [Trackback]

  […] Here you can find 93938 more Information on that Topic: lvsbooks.com/release-waiver-and-quitclaim-sample-template-in-filipino/ […]

  May 26, 2023 at 5:43 pm

Comments are closed.


error: Content is protected !!