Product Tag - employees

 • Compensation Boss: 13th Month Pay Calculator Employees Version

  0 out of 5

  Product Description (in English) – Compensation Boss
  13th Month Pay Calculator; See Product Description in Filipino / Tagalog below

   

  This product is intended for employees as users giving them opportunity to have a hassle-free way to approximately compute their 13th month pay.

  This features a file saved in Excel Microsoft 365, Version 16.54. User has to have such specification or its equivalent. The file offers quick way to determine 13th month pay by simply inputting the basic salary earned per payroll (“kinsenas at katapusan”).

  Results are computed automatically. Bonus sheets include redundancy separation pay calculator for both daily paid and monthly paid employees.

  Retrenchment pay calculator, retirement pay calculator, and the service incentive leave (SIL) pay calculator. At an introductory price of just PhP59.00, this will be a big help to workers who need to have an immediate answer to their approximate 13th month pay benefits.

   

  Product Description (in Filipino / Tagalog)

   

  Ang produktong ito ay dinisenyo para sa mga empleyado upang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng mabilis at epektibong paraan upang alamin ang halaga ng kanilang makukuhang 13th Month Pay na benepisyo.

   

  Ang produktong ito ay naka-save sa file na Excel Microsoft 365, Version 16.54. Ang bibili at gagamit nito ay dapat mayroong nasabing specification, application, o programa sa kanyang kompyuter o katumbas nito. Ang nasabing file ay nagbibigay nang mabilis na paraan upang alamin ang 13th Month Pay na makukuha sa pamamagitan lamang ng pag-encode o pag type ng halaga ng basic salary na kinita kada sahod (“kinsenas at katapusan”).

   

  Ang resultang makukuha ay kaagad na kinakalkula. May bonus sheets na kasama para sa pag-kompyut ng separation pay para sa mga empleyadong arawan ang sahod at buwanan.

   

  Mayroon ding Retrenchment pay calculator, retirement pay calculator, at service incentive leave (SIL) pay calculator. Ang introductory price na PhP59.00 ay malaking tulong para sa mga manggagawa na kailangan magkaroon ng mabilisang sagot sa halaga ng 13th month pay benefits na makukuha.

   

  59.00
error: Content is protected !!